سنا یکی از سه رکن اساسی کنگره ملی ایرانیان می باشد که وظیفه تدوین قوانین و مقررات کنگره ملی را بر عهده دارد. سنا از یکصد سناتور تشکیل شده است که بر اساس مبنایی که اساسنامه کنگره ملی ایرانیان مشخص کرده است، برگزیده می شوند. یکصد سناتور در سه مرحله انتخاب می شوند که هر کدام برای مدت سه سال این سمت را به عهده خواهند داشت. در مرحله نخست سی و چهار سناتور، در سالهای دوم و سوم هر کدام سی و سه سناتور برگزیده می شوند. به این ترتیب در آغاز سال سوم نخستین دوره سنای یکصد نفره شکل خواهد گرفت. پس از آن در انتخابات هر سال، یک سوم از سنا برای سه سال برگزیده می شوند.

هومر آبرامیان

هیات رییسه سنا


محمدرضا گلپور

عضو مدیریت سنا


صدف حبيب پناه

عضو مدیریت سنا


شینا وجودی

سخنگوی سنا


رکسان گنجی

هیات رییسه سنا


علی رضازاده

نائب رئيس سنا


بهزاد پیله ور


آزیتا بدری


فرزام معینی


مهدی شهنازی


فرانک ضابطیان


رسول حيدری


داوود نژاد ثابت


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


ستاره فخرآور


محسن یوسف نژاد


سهراب چمن آرا


منوچهر شجاعی


فرهنگ نادری


رزا شاهرخی


فریناز علی مردانی


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


دکتر ماشاالله معصومی

مدیریت سنا


جمشید امینی


یکتا نظری


مهدیس بهمن


شلاله خویی


نامدار بقایی یزدی


عسل عطایی


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


گلن ترشيزى


ابوالفضل اسلامی


نوید جمشیدی


محمد شمس

هیات رییسه سنا


ايوب كاظمی


آرش منصوری


ياشار آلمو


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


سهیلا عزیزی


امین کریمیان


ماریان معینفر


یاسمین زندی


آويهاي رحيمی


مژگان محمدی


آرشیا کیا


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


فریار اسدیان


محمد نشاط


بهزاد معصومی


فرزاد جلاليان


افشين شكيبا


سام ناظمزاده


مارک درودیان


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


...


//]]>