سنا یکی از سه رکن اساسی کنگره ملی ایرانیان می باشد که وظیفه تدوین قوانین و مقررات کنگره ملی را بر عهده دارد. سنا از یکصد سناتور تشکیل شده است که بر اساس مبنایی که اساسنامه کنگره ملی ایرانیان مشخص کرده است، برگزیده می شوند. یکصد سناتور در سه مرحله انتخاب می شوند که هر کدام برای مدت سه سال این سمت را به عهده خواهند داشت. در مرحله نخست سی و چهار سناتور، در سالهای دوم و سوم هر کدام سی و سه سناتور برگزیده می شوند. به این ترتیب در آغاز سال سوم نخستین دوره سنای یکصد نفره شکل خواهد گرفت. پس از آن در انتخابات هر سال، یک سوم از سنا برای سه سال برگزیده می شوند.

هومر آبرامیان

هیات رییسه سنا


گلن ترشيزى

هیات رییسه سنا


محمد شمس

هیات رییسه سنا


آهو تهرانی

هیات رییسه سنا


علیرضا رضازاده

نائب رئيس سنا


آزیتا بدری


فرزام معینی


بیژن صفسری


فرانک ضابطیان


رسول حيدری


مجید نصرالهی


داوود نژاد ثابت


مارک درودیان


نادر الوندی


ستاره فخرآور


شينا وجودى


محسن یوسف نژاد


سهراب چمن آرا


منوچهر شجاعی


عسل عطایی


روح الله زم
(داريوش فرنود)


یاسمین زندی


ابوالفضل اسلامی


جمشید امینی


یکتا نظری


مهدیس بهمن


شلاله خویی


نامدار بقایی یزدی


هویت محرمانه


نوید جمشیدی


ايوب كاظمی


ماریان معین فر


آرش منصوری


محمدرضا گلپور


ياشار آلمو


مهدی شهنازی


هویت محرمانه


سهیلا عزیزی


امین کریمیان


فریار اسدیان


آريو شهبانى


آويهاي رحيمی


مژگان محمدی


آرشیا کیا


محمد نشاط


اسلیتر بخت آور


بهزاد پیله ور


بهزاد معصومی


فرزاد جلاليان


افشين شكيبا


فرهنگ نادری


//]]>